استان‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان‌ها در مهر ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در مهر ماه ١۴٠١ شاخص کل قیمت مصرف­ کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به عدد ۵۴١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ البرز با ۴.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ خوزستان با ١.٩ درصد است.

‌درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٨,۶ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با ۵٧.٨ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان زنجان با ۴٢.۴ درصد است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴٨.٢ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان‌ با ٣٨.۴ درصد‌ است.

خانوارهای شهری

در مهر ماه ١۴٠١‌عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵٣٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین  با ۴.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٢.١ درصد است.

‌درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵۶.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر  (۴٠.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠١ ‌برای خانوارهای شهری به عدد ۴٢,٣ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (۴٧.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به  ۵٩١,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ۵.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با ٠.۵ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵٣,٢ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ۶۵.٩ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان‌­های یزد و خوزستان با ۴۶.١ درصد‌ است.

‌نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۶,٢ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین با ‌۵١.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان با ٣٩.٩ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *