محصولات گالوانیزه قابل عرضه در فروشگاه گالوانیزه ۲۴ به شرح زیر می باشد:

ردیفشرح کالاردیفشرح کالا
۱ورق گالوانیزه صاف۱۰ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال پالرمو
۲ورق رنگی صاف۱۱ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال ژنوا
۳ورق گالوانیزه کرکره سینوسی۱۲ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال کینگستون
۴ورق گالوانیزه ذوزنقه۱۳ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال پرچین
۵ورق گالوانیزه شادولاین۱۴ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال صدف
۶ورق گالوانیزه رنگی کرکره سینوسی۱۵ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال دکرا
۷ورق گالوانیزه رنگی ذوزنقه۱۶ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال الماس
۸ورق گالوانیزه رنگی شادولاین۱۷ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال مهرچین
۹ورق گالوانیزه رنگی دامپا۱۸ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال شفق
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *